Ons testamentadvies helpt u om uw verhaal te vertellen

Jouw erfrechtspecialist

Een testament vastleggen is misschien niet iets waar je op een jongere leeftijd al aan denkt, maar het is handig om allemaal geregeld te hebben. Ook je testament bij leven. Wij helpen jou graag met het inzichtelijk maken van jouw testament en het kijken naar wat het beste bij jou past.

Levenstestament

Testament bij overlijden

Vind antwoord op jouw vragen

Veelgestelde vragen

Het is wettelijk bepaald dat alle bezittingen naar je kinderen en je aangetrouwde partner gaan, maar wanneer je dit niet zitten kan een testament oplossingen bieden. In het testament wordt vastgelegd of je geld, huis, bezittingen of dieren een nieuwe eigenaar krijgen, of dat je voor vruchtgebruik kiest.

Legaat
Waar je als erfgenaam alle bezittingen en schulden erft, erf je bij het ontvangen van een legaat alleen een specifiek, door de overledene bepaalde, bezitting of geldsom. Die specifieke bezitting of geldsom hoeft niet per se naar een persoon te gaan, dit kan ook naar een goed doel of een instantie zijn.

Executeur
Als je wel wilt bepalen wie er dingen erven, maar niet wilt bepalen wat iedereen erft, kan je een executeur aanwijzen. Deze persoon of onafhankelijke partij (dit kan een erfgenaam zijn, maar ook een notaris) verdeeld de erfenis en handelt dit helemaal af.

Codicil
Wanneer je een heel testament niet nodig vindt, kan je ook een handgeschreven en ondertekent document opstellen waarin je je bezittingen verdeeld. Vermeld op dit document wel de datum waarop je het opstelde.

Met een samenlevingscontract ben je niet automatisch erfgenaam. In een samenlevingscontract staan afspraken over het gezamenlijk vermogen, dit zal naar jouw partner gaan bij overlijden. Jouw eigen vermogen gaat naar jouw erfgenamen. In een testament kan je jouw partner benoemen tot erfgenaam.

Dit is helaas niet mogelijk. Jullie kunnen wel hetzelfde (levens)testament opstellen, maar niet gezamenlijk. Ieder persoon moet een eigen akte hebben. Van jouw eigen akte kan je je partner volmachtigen en erfgenaam maken.

In een testament kan beschreven worden wat er met jouw bedrijf gebeurt, of wie er directeur wordt. Als dit geen erfgenaam betreft, wordt de opvolger vastgelegd in een legaat.

Als het wettelijk erfrecht verandert, verandert dit niks aan uw eerder opgemaakte testament. Jouw testament blijft altijd geldig en geldt boven het wettelijk erfrecht. Controleer daarom af en toe of het testament nog actueel is.

Je hebt een testament waarin jouw partner jouw erfgenaam is, maar een korte tijd na jou overlijd ook jouw partner en jullie hebben samen geen kinderen. Dan gaat jouw erfenis door naar de verdere familie van jouw partner. Om dit te voorkomen, kan je in je testament een rampenclausule opnemen. Hierin wordt precies beschreven wat er met jouw bezittingen gebeurt in geval van een ramp of ongeval.

Zonder een testament bepaalt de rechter wie de voogdij over jouw minderjarige kinderen krijgt, wanneer jij overlijdt en er geen partner in beeld is. In jouw testament kan je zelf bepalen wie de voogdij zal krijgen. Deze voogdij bewaart de erfenis tot jouw kinderen achttien zijn. Het is ook mogelijk om een bewindvoerder aan te wijzen, als je bijvoorbeeld niet wilt dat jouw kinderen vanaf hun achttiende al de erfenis krijgen, omdat zij emotioneel of lichamelijk niet in staat zijn om het geld te beheren.