Navigeer naar een zorgeloze toekomst met ons pensioenadvies aan uw zijde

Jouw pensioenadviseur

Samen zullen we werken aan het creëren van een financieel vangnet voor uw oude dag, zodat u met vertrouwen kunt uitkijken naar een welverdiend pensioen. Wij helpen jou graag met het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van jouw pensioen. 

Waar bestaat pensioen uit?

Algemene Ouderdomswet (AOW)

Dit is een door de overheid verzorgde voorziening voor alle burgers. De AOW wordt uitbetaald zodra de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Deze leeftijd hangt af van je geboortedatum en wettelijke regelingen. Momenteel is er een geleidelijke verhoging van 65 naar 67 jaar gaande, die zal duren tot het jaar 2025. Na 2025 zal de pensioenleeftijd worden aangepast op basis van de levensverwachting, conform een vastgestelde formule in de wet. De hoogte van de AOW hangt af van je woonsituatie, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen een gehuwden-AOW en een ongehuwden-AOW. Je ontvangt de AOW tot het moment van overlijden.

Pensioen via werkgever

Wanneer je in loondienst hebt gewerkt of momenteel werkt, bouw je doorgaans een pensioen op. Zodra je de gepensioneerde leeftijd hebt bereikt is deze uitkering in aanvulling op de AOW. De hoogte van het ouderdomspensioen wordt bepaald door de specifieke kenmerken van de pensioenregeling. Naast het ouderdomspensioen is er vaak in de pensioenregeling ook een nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen geregeld. Het nabestaandenpensioen betreft een uitkering die wordt toegekend aan je partner en/of kinderen (wezenpensioen) in het geval van jouw overlijden.

Individueel pensioen

Denk hierbij aan lijfrente of levensverzekeringen bijvoorbeeld. Naast fiscale voordelen kun je er een pensioengat mee vullen of kun je kiezen om eerder met pensioen te gaan.

Wij leggen je dit graag verder uit tijdens een adviesgesprek. 

Hoe ziet je leven eruit als je met pensioen bent?

Het is belangrijk om een grondige analyse te maken van het pensioen dat je in totaal hebt opgebouwd en na te denken over hoe je leven eruitziet na als je gepensioneerd bent. Via een persoonlijk gesprek voeren wij een grondige analyse uit en presenteren we een overzicht dat jouw financiële situatie in kaart brengt. Indien uit deze analyse blijkt dat aanvulling van je pensioen noodzakelijk is, komt het derde aspect van pensioenplanning in beeld: zelf je pensioen aanvullen. Er zijn diverse methoden om dit te doen, en ook hierin bieden wij suggesties op basis van jouw specifieke wensen, doelen en levensstijl.

Dit kan worden ondergebracht bij een bank of als een beleggingsrekening. Een lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening waarop je regelmatig, bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks, geld stort. Dit saldo blijft op de rekening staan tot je met pensioen gaat, waarbij je over dit bedrag rente ontvangt. Bij banksparen wordt vaak afgesproken dat het spaartegoed tot enkele jaren na de pensioendatum wordt uitgekeerd. Een alternatief binnen lijfrente is beleggen. Dit gaat echter gepaard met een hoger risico, wat zowel winst als verlies kan opleveren, maar potentieel ook een groter rendement met zich mee kan brengen. Op de einddatum van de lijfrente moet het vrijgekomen geld worden gebruikt om een pensioenuitkering aan te schaffen. Een voordeel van lijfrente is de fiscale vriendelijkheid ervan. Als je kunt aantonen dat je een pensioentekort hebt, is het mogelijk om de gestorte bedragen fiscaal aftrekbaar te maken.

Hierbij leg je zelf geld apart of beleg je zelf geld in aandelen, obligaties, beleggingsfondsen of vastgoed. Het voordeel hiervan is dat je altijd toegang hebt tot deze middelen. Echter, het nadeel is dat je jaarlijks belasting verschuldigd bent over je vermogen, op voorwaarde dat het vermogen boven een bepaalde drempel ligt.

Als de waarde van je huis hoger is dan je uitstaande hypotheekschuld, bestaat de mogelijkheid om het huis te verkopen en de resulterende overwaarde eventueel te benutten voor je pensioenvoorziening. Het belangrijkste nadeel is echter dat de exacte omvang van de overwaarde moeilijk van tevoren te voorspellen is, en dat je op zoek moet naar een nieuwe woning na verkoop van je huidige huis.

Voordat je met pensioen gaat, kun je maatregelen nemen om je uitgaven tijdens je pensioen te verlagen. Vaak gebeurt dit met het aflossen van je hypotheek. Als je een hypotheek hebt die deels aflossingsvrij is, kun je overwegen om in de jaren voorafgaand aan je pensionering extra aflossingen te doen. Hierdoor verminder je je maandelijkse lasten en heb je minder inkomsten nodig om je huidige levensstijl te handhaven.