Testament (bij overlijden)

Een testament

Welk testament past bij jou?

Alles over een testament

Welk testament past bij jou?

Wanneer er verschillende zaken zijn die je vastgesteld wil hebben na het overlijden, is het handig om een testament op te stellen. Het is wettelijk bepaald dat alle bezittingen naar je kinderen en je aangetrouwde partner gaan, maar wanneer je dit niet zitten kan een testament oplossingen bieden. In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw geld, huis, bezittingen en schulden moet gebeuren. Een testament is pas geldig als het door jou èn de notaris is getekend.

Erfbelasting
Wanneer jij overlijdt, zijn jouw partner en jouw kinderen jouw erfgenamen. Jij deelt jouw vermogen met jouw partner, waardoor de helft van jullie vermogen van jouw partner is. De andere helft van jullie vermogen is van jou, en wordt over jouw erfgenamen verdeeld. Nu is het in Nederland zo, dat wanneer jij overlijdt er erfbelasting betaald moet worden over de erfenis, wanneer dit boven een bepaald bedrag valt. Tot welk bedrag je nog geen erfbelasting hoeft te betalen, noemen wij vrijstelling. De vrijstelling van jouw partner bedraagt tot 723.526 euro. De vrijstelling van jouw kinderen bedraagt tot 22.918 euro per kind. Als het bedrag voor jouw kinderen bijvoorbeeld 45.000 per kind is, is dit 22.082 euro boven de vrijstelling. Over die 22.082 euro moet 10% erfbelasting worden betaald. Wanneer het bedrag waar erfbelasting over wordt betaald boven de 135.000 euro bedraagt, moet er 20% erfbelasting worden betaald. Dit wordt betaald door de langstlevende.

Dit kan je doormiddel van een testament voorkomen. Je kan in het testament opnemen dat je kinderen tot 22.918 erven. Dit noemen we een opvullegaat. Het deel voor je partner wordt dan groter. Als dit nog onder de 723.526 euro blijft, hoeft er nergens erfbelasting over betaald te worden.

Uitsluitingsclausule
Jouw kinderen zijn automatisch jouw erfgenamen, maar het kan voorkomen dat je om wat voor reden dan ook je kinderen wilt onterven. In dit geval hebben die kinderen altijd recht op een deel van de erfenis, wat altijd een geldbedrag is. We noemen dit ook wel de legitieme portie. Dit bedraagt de helft van wat het kind had gekregen als er geen testament was. In dit geval moet jouw kind binnen vijf jaar na jouw overlijden dit bedrag opeisen. Hierbij is het niet verplicht dat jouw kind op de hoogte wordt gesteld van jouw overlijden.

Het is ook mogelijk om in jouw testament vast te leggen dat partners van jouw erfgenamen geen aanspraak kunnen maken op jouw erfenis. In dit geval neem je een koude ontsluiting op in het testament.

Vordering opeisbaar
In Nederland is het wettelijk bepaald dat het kindsdeel pas opeisbaar is wanneer beide ouders overleden zijn. Soms is dit minder aantrekkelijk. Stel dat jouw partner is overleden en jij naar een verzorgingstehuis moet. Daar moet je betalen naar je vermogen, wat hoger is als jij nog beschikt over het kindsdeel van de erfenis. Op dit moment is het interessanter om het kindsdeel al op te eisen. Dit is mogelijk als dit opgenomen is in het testament.

Testament zonder kinderen of partner
Als je geen kinderen hebt, is de enige wettelijke erfgenaam jouw partner. Wanneer jij eerder overlijdt dan jouw partner, zal al jullie vermogen na het overlijden van jouw partner naar de familie van de langstlevende gaan. In dit geval gaat jullie vermogen naar de familie van jouw partner. Om dit te voorkomen en te zorgen dat jouw familie ook wat erft, kan je dit vastleggen in jouw testament.

Wanneer je geen partner en geen kinderen hebt, zal al jouw vermogen naar jouw familie toe gaan wanneer jij overlijdt. Wanneer je dit niet wilt, of je wilt bijvoorbeeld dat een instantie of iemand buiten de familie iets van jou erft, kan je dit vastleggen in jouw testament.

De verschillende testamenten zijn:

  • Langstlevende testament: Bij een langstlevende testament zijn de kinderen en de partner de erfgenamen. Wanneer je niet getrouwd bent, maar wel wilt dat jouw partner jouw bezittingen erft, is het interessant om een samenlevingscontract op te stellen. Hierdoor bespaar je namelijk erfbelasting. Over het erfdeel van de kinderen wordt erfbelasting betaald. Dit gebeurt door de langstlevende en niet door de kinderen, wanneer zij de erfenis ontvangen. Als de langstlevende ouder is overleden, erven de kinderen alle bezittingen en kunnen zij hun deel opeisen.
  • Tweetrapstestament: Bij een tweetrapstestament is de langstlevende partner de enige erfgenaam. In het geval van een tweetrapstestament betaalt niemand erfbelasting over het deel van de kinderen, omdat alle bezittingen eerst volledig geërfd worden door de langstlevende partner.
  • Vruchtgebruik testament: Bij een vruchtgebruik testament worden de kinderen van de overledene de volledige erfgename, ongeacht of de overledene getrouwd is of een samenlevingscontract heeft. De langstlevende partner of verdere erfgenamen mogen de bezittingen wel gebruiken als ze dit niet geërfd hebben, maar worden nooit de eigenaar.
  • Levenstestament: Een levenstestament geldt in tegenstelling tot de bovengenoemde testamenten juist wanneer iemand nog leeft. Voor meer informatie over een levenstestament kun je kijken onder het knopje ‘levenstestament’ op de vorige pagina.