Levenstestament

Een levenstestament

Een levenstestament opstellen; belangrijker dan je denkt

Alles over een levenstestament

Een levenstestament opstellen; belangrijker dan je denkt

Wat is een levenstestament?
Het grote verschil tussen een levenstestament en een normaal testament is dat een levenstestament al geldt tijdens je leven en eindigt bij het overlijden. In dit testament wordt vastgesteld wie bevoegd is om een handtekening te mogen zetten wanneer jij daar niet meer toe in staat bent. Denk hierbij aan dementie of een ongeval. Het gebeurt niet automatisch dat jouw partner of kinderen hier dan bevoegd voor zijn, ook niet wanneer dit wel zo aangegeven staat in een normaal testament of wanneer je getrouwd bent.

Waarom een levenstestament?
Het is belangrijk om het opstellen van een levenstestament op tijd te doen. Vaak gebeurt dit te laat, wanneer iemand handelingsonbekwaam is. Het is lastig om dan nog belangrijke zaken als een levenstestament te regelen, omdat we volgens de wet geen rechtelijke beslissingen mogen maken als we handelingsonbekwaam zijn. Iemand moet dan bewindvoering aanvragen bij de kantonrechter. Dat brengt veel tijd en kosten met zich mee. De gemiddelde wachttijd bij de kantonrechter is 8 maanden. Grotere uitgaven (uitgaven boven de 1.500 euro) moeten ook aangevraagd worden bij de kantonrechter. Deze extra zorgen en kosten voorkom je door tijdig een levenstestament op te stellen.

 

Wat staat er in een levenstestament?
In een levenstestament kun je twee dingen bespreken. De notariële volmacht en de medische volmacht.

  • Notariële volmacht: dit gaat om wie het volmacht krijgt om over het vermogen te gaan. Je bepaald dan wie de volmacht krijgt. Ook leg je vast wanneer die volmacht in gaat. Wil je dit direct, of wil je dit op het moment dat je handelingsonbekwaam bent en dit is vastgesteld door een onafhankelijke arts. Mag de gevolmachtigde ook namens jou schenkingen doen of je huis verkopen? Dit wordt allemaal vastgesteld in het testament.
  • Medische volmacht: dit deel gaat erom wie er medische beslissingen over jou mag maken wanneer je bijvoorbeeld in het ziekenhuis terecht komt. Ook medische verklaringen worden hier opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan een niet-reanimeren verklaring.

De gevolmachtigden kunnen meerdere personen zijn. Wat dan wel belangrijk is om te weten; die personen moeten bij ieder besluit met elkaar eens zijn, is dit niet het geval dan bepaald alsnog de kantonrechter. Houdt er wel rekening mee om een tweede gevolmachtigde aan te wijzen. Stel dat jouw eerste volmachtigde overleden is, of in dezelfde situatie zit als jij. Wat ook kan is om te kiezen voor een opvolgende volmacht. Dan worden de kinderen van jouw gevolmachtigde de gevolmachtigden wanneer de gevolmachtigde dit niet meer zelf kan. Het is niet verplicht familieleden als gevolmachtigde aan te wijzen, dit mag iedereen zijn. Het is belangrijk dat jij die persoon kan vertrouwen.